Hans Peter Rasmussen (1944-2021) in memoriam

Da pastor Rolf Slot-Henriksen tog initiativ til »Dansk Kultur« i 1999, kontaktede han en række mennesker, der havde gjort sig bemærket i debatten om indvandring og islamisering, og blandt disse var Hans Peter Rasmussen, der blev blandt de første medlemmer sammen med hustruen Tove og deres datter Dorte.

Hans Peter var foreningens revisor fra starten og 21 år frem til maj 2020, hvor han blev ramt af en hjerne­blødning. Efter et tungt sygdoms­forløb døde Hans Peter den 8. april 2021.

Hans Peter var født 14. september 1944. Første gang jeg gratulerede ham med fødselsdagen, undrede han sig over, hvor jeg vidste det fra; men det fremgår såmænd af bibliotek.dk, som med denne angivelse kan skelne mellem flere forfattere med samme navn.

Jeg lærte familien Due-Rasmussen at kende, fordi jeg gentagne gange fik kørelejlighed med dem mellem Aabenraa og Korsør til GDK-møder.

Hans Peter var vor sagkyndige islam-ekspert. Da hans bog »Et essay om Koranens magt« udkom, besøgte han 90 kirker over hele Sønderjylland og kørte mere end 1200 km for personligt at få præsterne i tale.

Da jeg efter kritik af biskoppernes leflen for islam blev inviteret til et møde med roskilde­bispen, bad jeg Hans Peter om at komme med, og han stillede beredvilligt op, selv om der er langt fra Sønderborg til Roskilde.

Hans Peter var uddannet maskiningeniør fra DIA 1972. Han arbejdede hos Danfoss i 17 år og de sidste 17 år indtil 2007 som konsulent ved Teknologisk Informations-Center (TIC) Sønderjylland, hvor han besøgte og vejledte små og mellem­store produktions­virksomheder i Sønderjyllands Amt.

Hans Peters sidste fødselsdag før hjerneblødningen var 75-årsdagen den 14. september 2019. Efter min fødselsdags­hilsen skrev Hans Peter tilbage: »Jeg er født i Søby Brunkulslejer. Kullejerne og brunkulsmuseet er i dag Herning kommunes største turistattraktion. Da min far døde, solgte vi grunden. Den nye ejer har opført et cafeteria på grunden. Der fejrede vi min fødselsdag. Efter middagen guidede jeg gæsterne rundt på museet en times tid. Derpå var der kaffe, kage og et glas stærk genopretter efter turen på museet. Vi havde en dejlig dag i septembers solskin.«

Utallige foldere om islams uheldige indvirkning på vor danske kultur har Hans Peter uddelt på Als og Sundeved. Han var en utrættelig ildsjæl. Han kæmpede danskhedens sag og for, at vi ikke skulle lade os rende over ende, og han satte sig ind i den tro, der udgør truslen mod vor danske egenart og vort demokrati, og han blev ekspert på området. Hans virke har ikke været forgæves, for nye partier har set dagens lys i kampen for fædrelandet, og flere af de gamle partier har ændret kurs på udlændingeområdet. Folkeopinionen er under ændring, men nogle har endnu ikke opdaget realiteterne. Men vi har endnu håb.

Hans Peter skrev engang til mig: »I familielande som Danmark skal man frygte sine egne. Vi gennemlever en borgerkrig, hvor den ene gruppe er bevarende, mens den anden gruppe søger at demonstrere højeste grad af moral; på Jesu tid var de hyklere eller farisæere. Vi må stå fast om fædre­landet, Danmark.«

Æret være Hans Peter Rasmussens minde.

Hans Christophersen, næstformand,
Grundlovsforeningen Dansk Kultur
Dorte Due-Rasmussen har 22. april 2021 og 25. april 2021 i hhv. Jydske Vestkysten og Jyllands-Posten skrevet
mindeord om faderen.
Dødsannoncen