Kære danske medborgere

Grundlovsforeningen Dansk Kultur værner om dansk kultur og identitet. Foreningen blev grundlagt i 1999 med pastor Rolf Slot-Henriksen (1951-2012) som formand. Dens nuværende formand er erhvervspsykolog Axel Artke.
Vi vil gerne invitere jer til at lære foreningen at kende.
Vi optager nye medlemmer.

Nogle af jer kan have været medlem tidligere – eller I kender godt foreningen.
Jer kan jeg anbefale at læse hér først: Forhistorien

Vores hjemmeside er: http://danskkultur.dk/. Her findes oplysninger om foreningens bestyrelse, vedtægter og publikationer og om vigtige sider af den danske kulturarv.

Vi har en blogside på Facebook: https://www.facebook.com/groups/dansk.kultur/. Vær opmærksom på, at det er en debatside med mange meninger – ikke kun foreningens. For at skrive i bloggen skal man søge om optagelse, men alle kan læse.

Vær også opmærksom på, at det at være medlem af Facebookgruppen Dansk Kultur ikke er det samme som at være medlem af Grundlovsforeningen Dansk Kultur. For at blive medlem af foreningen må man sende en ansøgning med personlige oplysninger til info@danskkultur.dk eller til formand@danskkultur.dk, og den vil blive behandlet af bestyrelsen.
Du kan anvende denne Indmeldelsesblanket.
Skriv den ud og send den udfyldt til formand Axel Artke, Musholmvej 21, 4220 Korsør, eller indskan den underskrevne blanket og mail den til formanden.

Læs mere om foreningens aktuelle forhold i dens præsentationsfolder: http://danskkultur.dk/folder/GDKpraesentation.pdf. Folderen kan også rekvireres i papirudgave ved at skrive til info@danskkultur.dk. Andre oplysende skrifter findes på: http://danskkultur.dk/folder/ og evt. http://islaminfo.dk.

Vi håber, at I finder noget interessant i ovenstående links. Skriv gerne til os, hvis I har spørgsmål. Skriv til info@danskkultur.dk.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur Forhistorien:

Jeg, der skriver dette, har ikke adgang til medlemslisten, så undskyld mig, hvis du modtager henvendelsen, selv om du er medlem eller forhenværende medlem, der ikke ønsker fortsat medlemskab.
Undskyld også, hvis du har hørt fra mig før, for jeg har ikke noget elektronisk register som udgangspunkt, kun diverse papirlapper.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at foreningen kom ud i en krise, da grundlægger og formand (1999-2012) Rolf Slot-Henriksen døde i 2012.
Til tidligere medlemmer vil vi gerne sige, at det er glædeligt at kunne meddele, at Grundlovsforeningen Dansk Kultur nu er i god gænge igen efter et par år, hvor en ulovlig bestyrelse med Jørn Stouenberg i spidsen kørte foreningen moralsk og økonomisk i sænk.
Nu har en lovligt valgt bestyrelse erstattet Jørn Stouenbergs illegitime bestyrelse og har genskabt respekten for foreningen hos både medlemmerne, bankerne, skattevæsenet, erhvervbsstyrelsen og IT-operatørerne.
I modsætning til den ulovlige bestyrelse, som ville ændre vedtægterne, så al medlemsindflydelse blev fjernet, og tomandsbestyrelsen egenmægtigt kunne råde over foreningens midler, så viderefører den nuværende lovlige bestyrelse Dansk Kultur i den form, foreningen havde, da Rolf Slot-Henriksen var formand. Den lovlige bestyrelse arbejder ud fra de samme vedtægter som dengang. Den består af 7 personer, som vedtægterne foreskriver, og den er underlagt en medlemsvalgt revisors tilsyn.
I modsætning til den ulovlige bestyrelse, som fordoblede kontingentsatserne og krævede pengene indsat på en privat sparekassekonto (som ingen havde indseende med, da bestyrelsen ikke lod vælge en revisor), så arbejder den lovlige bestyrelse med de samme kontingentsatser som tidligere – og med samme bank som tidligere (Danske Bank).
Det har ikke været muligt at få kontakt med Jørn Stouenberg, da hans nuværende opholdssted ikke fremgår af folkeregisteret. Hos hans sidst kendte opholdssted, Forsorgshjemmet Østervang, ved man heller ikke, hvor han befinder sig. Derfor har den lovlige bestyrelse ikke kunnet få adgang til det medlemskartotek, som den ulovlige bestyrelse ligger inde med, og derfor kan du som medlem være modtager af denne mail, der ikke er baseret på medlemskartoteket.
Er du medlem af den rekonstruerede forening, bedes du bære over med os for henvendelse. Er du ikke medlem mere, vil vi gerne opfordre dig til at blive medlem igen.
Du er altid velkommen til at henvende dig til os.
Under alle omstændigheder skulle du henvende dig til info@danskkultur.dk, hvis du har modtaget denne henvendelse og mener at være eller at ville være medlem af GDK.