Grundlovsforeningen Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Præsentation
Foredrag
Video
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Site map

    


 

Foreningen

Foreningen til fremme af dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang
          - til værn om Grundloven af 1953
          - og de værdier, der udspringer af den kristne kulturarv


Folkefesten 2019

Tommy Robinson og Gavin Boby (UK), Martin Sellner (A), Jan Høeg (N) kommer til dansk folkefest ved Skanderborg den 22. juni

Mosbjerg Folkefest er nu, efter 3 år på Sjælland, tilbage hvor festen startede, nemlig ved Mossø lidt uden for Skanderborg.
Temaet for årets folkefest er: Kampen for fædreland og frihed – og kampens pris!
Martin Sellner er leder af de Identitære i Østrig; han taler engelsk.
Se løbesedlen for mødet.

Marie Krarup, MF for DF, kommer også på lørdag og føjer sig til talerrækken til Folkefesten.

Der er løbende afhentning fra Skanderborg station fra kl. 11-12 til festpladsen.

Skulle man ikke kunne finde lokationen på Emborgvej 72, 8660 Skanderborg, eller hvis man ikke bliver samlet op på Skanderborg station, skal man ringe på 20 30 71 21.

For de der kommer i bil skal det oplyses, at afkørselsrampe 52 er spærret pga. vejarbejde.

Kommer man fra syd, skal man benytte afkørsel 53 Skanderborg Syd, kommer man fra nord, skal man tage afkørsel 51 Skanderborg Nord og dreje mod Skanderborg.


Indvandringens betingelser findes i:

 1. Den europæisk-arabiske dialog 1973
  Islaminfo
 2. Barcelona-erklæringen 1995
  Fri muslimsk indvandring (GDK's løbeseddel)
  Folketingets EU-Oplysning
 3. Marrakech-erklæringen 2018
  GDK's oversættelse
Grundlovsforeningen Dansk Kultur har oversat Marrakesh-Aftalen til dansk, da hverken Udenrigsministeriet eller EU mente, det var nødvendigt. Det mener Grundlovsforeningen Dansk Kultur, da det er fundamentalt vigtigt i et demokrati, at borgerne er velorienterede om regeringens handlinger.
Teksten må viderebringes og citeres, såfremt Grundlovsforeningen Dansk Kultur nævnes som kilde, og der gøres opmærksom på, det ikke er en officiel oversættelse.
Spørgsmål kan sendes til foreningens formand Axel Artke på formand@danskkultur.dk eller til næstformand Peter Krogsten på naestformand@danskkultur.dk

Dansk kultur i korte træk

Dansk kultur i korte træk
Bogen udkom den 1. august 2018, og den er sendt til medlemmerne af Dansk Kultur. Andre kan købe den for 132 kr. incl. forsendelse. Bestil hos bogsalg@danskkultur.dk

Se: lektørudtalelsen.

Hvad er dansk kultur?
Dansk kultur er summen af det danske folks historie og hukommelse fra oldtiden over vikingetiden, Danmarks samling og kristning under Harald Blåtand, frem til nyere tid med Danmarks Riges Grundlov. En Grundlov der i modsætning til f. eks. den franske revolution ikke gør op med fortiden, men som bygger på Danmarks historie, ånd, folk og tradition, kongehuset og kristendommen som en helhed, og til dette føjer demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Dansk kultur er samtidig summen af vore skikke og omgangsformer, sproget, sange, digte, litteratur, skik og brug, højtider, bygningskunst, fest og tradition i en nordisk kontekst og udsprunget af en kristen kulturarv og med rødder i Vikingetid og Nordisk Oldtid.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har som formål at værne om den danske kultur bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953. Flere emner kommer på tale.

På sin stiftende generalforsamling i 1999 vedtog Grundlovsforeningen Dansk Kultur Danmarks Kulturerklæring om beskyttelse af den danske kultur.
"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".

  Bøger
  Pjece
    Løbesedler
  Facebook
  GDK-blog
  VK-blog

 

Bliv medlem
info@danskkultur.dk
 
    
 
gg  

powered by FreeFind
 

Copyright © 1999-2019  Grundlovsforeningen Dansk Kultur
info@danskkultur.dk