Grundlovsforeningen Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Præsentation
Foredrag
Video
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Site map

    


 

Foreningen

Foreningen til fremme af dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang
          - til værn om Grundloven af 1953
          - og de værdier, der udspringer af den kristne kulturarv


GDK's hædersgave til Bent Jensen oktober 2022


Axel Artke og Bent Jensen

Grundlovsforeningen Dansk Kultur giver historikeren, professor emer. Bent Jensen en hæderspris for hans kamp gennem årtier for sandfærdige fremstillinger af Danmark og af truslerne mod vores land.
I 1970'erne og -80'erne dominerede marxistiske og venstreorienterede holdninger den offentlige debat. Sovjetunionen og Kina blev fremstillet som idealstater, og Lenin, Stalin og Mao blev hyldet som verdensstjerner, hvis tanker udgjorde kanoniske trosartikler. Holdningerne vandt indpas i universiteterne, medierne og partierne til venstre for midten. Socialdemokratiet flirtede med Sovjetunionen og stillede idelige krav om danske særstandpunkter i NATO. Det undergravede Danmarks position som troværdigt medlem af forsvarspagten. Midt i al denne selvforblændelse kastede historikeren, professor Bent Jensen i 1984 en bombe ind i debatten med bogen »Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle«. Heri beskrev han, hvordan mange af de kulturpersoner og meningsdannere, der havde lovprist Sovjetunionen i 1920'rne og -30'rne, havde set gennem fingre med det stalinistiske regimes sande væsen som brutal politistat.
Bent Jensen har siden skrevet adskillige bøger om sovjetiske og russiske forhold, herunder »Den ny Ruslandshistorie« i 1992 efter Sovjetunionens sammenbrud og »Gulag og glemsel« i 2002 om det vidtstrakte net af slavelejre, som Lenin og Stalin oprettede, men som danske venstreintellektuelle lukkede øjnene for. Efter at DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) havde leveret en kritisabel rapport om Danmark under Den kolde Krig, blev Center for Koldkrigsforskning oprettet med Bent Jensen som leder. Centrets opgave var at yde en fri og bred forsknings- og formidlingsindsats vedrørende Danmark under Den kolde Krig. I 2014 barslede det med et værk på 1500 sider, betitlet »Ulve, får og vogtere«. Selv om enkeltdele i værket forudsigeligt blev kritiseret fra venstreorienteret side, og selv om offentlige myndigheder nægtede at udlevere mange oplysninger til Koldkrigscentret, står det tilbage som den mest fuldgyldige beskrivelse af Danmarks inden- og udenrigsforhold fra 2. verdenskrigs slutning til Sovjetunionens opløsning i 1991. »Ulve, får og vogtere« cementerede Bent Jensens navn som Danmarks førende samtidshistoriker.
Bent Jensen er tildelt Kosan Prisen, Adam Smith Prisen og Kaj Munk Prisen. Om en måned udgiver han sine erindringer. Det bliver spændende læsning!


GDK's hædersgave til Steen Raaschou oktober 2022


Axel Artke og Steen Raaschou

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har tildelt samfundsdebattøren Steen Raaschou en hædersgave for hans 20 år lange kamp imod islamiseringen af Danmark. Steen har i alle årene især fremhævet den muslimske indvandring i Sverige som et skræmmebillede. Derfor blev han i sin tid betragtet som en fanatiker, men i dag giver svenskerne ham ret. Det viser ikke mindst det seneste valg til den svenske rigsdag. Ved sin indsats for Danmark har Steen bidraget meget til, at vi har undgået samme ulykkelige skæbne som svenskerne. Grundlovsforeningen Dansk Kultur takker Steen Raaschou og ønsker ham fortsat held og lykke med hans blog Snaphanen!Bogen der gør dig stolt over at være dansk
"En prægtig og vellykket bog, der fortjener bred læsning i offentligheden, en plads på gymnasiets pensum og endog fortalt til folkeskolens ældre klasser." (Helmuth Nyborg, professor emeritus).
"Et væld af emner, for kultur er jo netop mange ting." (Lektørudtalelse fra DBC).
"Hvad der gør "Dansk kultur fra istid til nutid" til noget særligt, er dens fremhævelse af alt det, der gør Danmark til danskernes elskede fædreland. I en tid, hvor selvpineriet har kronede dage, og et højtråbende mindretal af etniske danskere lader hånt om Danmark, ja på mange måder hader det, er det en lise for sjælen at læse en bog om danskerne, der uden at være ukritisk fremhæver alt det, som vi med rette kan være stolte af." (Morten Uhrskov, forfatter og historiker).

410 sider, 248 kr plus porto fra bogsalg@danskkultur.dk
Se Morten Uhrskovs anmeldelse

Aktuelt

Den Danske Forening
fyldte 35 år den 18. marts 2022

http://www.dendanskeforening.dk/
Axel Artke har skrevet om DDF på dette site.
Se også Peter Neerup Buhls fødselsdagsartikel.


Kim Møller fik GDK's kulturpris 2022
Vedtaget af en enig bestyrelse i juli 2022.
Se formandens pressemeddelelse.


Axel Artke overrakte Kulturpris 2022 til Kim Møller i Middelfart.

Massoud Fouroozandeh talte om sine erfaringer med islam
på generalforsamlingen 23. april 2022 i Korsør.
Fra muslim til kristen.

Vi klagede over politidirektøren,
der uretmæssigt forbød en partikongres

Politiklagemyndigheden afviste klagen.

Lone Nørgaard fik Kulturpris 2020-2021
1) Formandens tale
2) Overrækkelsen og talerne på Medie1

Morten Uhrskov fik Kulturpris 2019
Video fra Medie1.dk

Hør talerne fra Mosbjerg Folkefest 2019
Video fra Medie1.dk


Indvandringens betingelser findes i:

 1. Den europæisk-arabiske dialog 1973
  Islaminfo
 2. Barcelona-erklæringen 1995
  Fri muslimsk indvandring (GDK's løbeseddel)
  Folketingets EU-Oplysning
 3. Marrakech-erklæringen 2018
  GDK's oversættelse
Grundlovsforeningen Dansk Kultur har oversat Marrakesh-Aftalen til dansk, da hverken Udenrigsministeriet eller EU mente, det var nødvendigt. Det mener Grundlovsforeningen Dansk Kultur, da det er fundamentalt vigtigt i et demokrati, at borgerne er velorienterede om regeringens handlinger.
Teksten må viderebringes og citeres, såfremt Grundlovsforeningen Dansk Kultur nævnes som kilde, og der gøres opmærksom på, det ikke er en officiel oversættelse.
Spørgsmål kan sendes til foreningens formand Axel Artke på formand@danskkultur.dk eller til tidl. næstformand Peter Krogsten på peter@danskkultur.dk

Dansk kultur i korte træk

Dansk kultur i korte træk
Bogen udkom den 1. august 2018, og den er sendt til medlemmerne af Dansk Kultur. Andre kan købe den for 132 kr. incl. forsendelse. Bestil hos bogsalg@danskkultur.dk

Se: lektørudtalelsen.

Hvad er dansk kultur?
Dansk kultur er summen af det danske folks historie og hukommelse fra oldtiden over vikingetiden, Danmarks samling og kristning under Harald Blåtand, frem til nyere tid med Danmarks Riges Grundlov. En Grundlov der i modsætning til f. eks. den franske revolution ikke gør op med fortiden, men som bygger på Danmarks historie, ånd, folk og tradition, kongehuset og kristendommen som en helhed, og til dette føjer demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Dansk kultur er samtidig summen af vore skikke og omgangsformer, sproget, sange, digte, litteratur, skik og brug, højtider, bygningskunst, fest og tradition i en nordisk kontekst og udsprunget af en kristen kulturarv og med rødder i vikingetid og nordisk oldtid.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har som formål at værne om den danske kultur bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953. Flere emner kommer på tale.

På sin stiftende generalforsamling i 1999 vedtog Grundlovsforeningen Dansk Kultur Danmarks Kulturerklæring om beskyttelse af den danske kultur.
"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".

  Bøger
  Pjece
    Løbesedler
  Facebook
  GDK-blog
  VK-blog
  Islaminfo

 

Bliv medlem
info@danskkultur.dk
 
    
 
gg  

powered by FreeFind
 

Copyright © 1999-2022  Grundlovsforeningen Dansk Kultur
info@danskkultur.dk