Solvognen H.C. Andersen N.F.S. Grundtvig Dannebrog

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 

 

Jeg ønsker at blive indmeldt i Grundlovsforeningen Dansk Kultur

- og erklærer, at jeg ønsker at værne om Danmarks grundlov og kristne kulturarv og identitet og tager afstand fra alle krænkelser af grundlovens retsgarantier og fra alle ekstreme kræfter, der undergraver vores demokrati, menneskesyn og livsform.
Ved indmeldelsen accepteres foreningens formålsparagraffer. Bestyrelsen kan uden begrundelse afvise et ønske om medlemskab.

Kontingentet indbetales på foreningens konto nr. 1551-16887250 i Danske Bank med angivelse af medlemsnavn(e) inden 8 dage efter godkendelse af medlemskabet.

Kontingent:

A: Personligt medlemskab: Kr. 250

B: Medlemskab som ægtepar: Kr. 275

C: Medlemskab som pensionist eller som ung under uddannelse: Kr. 200

D: Medlemskab som ægtepar, der er pensionister eller under uddannelse: Kr. 225


Link til: indmeldelsesblanket; blanketten sendes til formanden.
Præsentation: Løbeseddel.


Yderligere oplysninger ved henvendelse til foreningens formand e-mail formand@danskkultur.dk