Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foredrag
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Foreningen

Foreningen til fremme af dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang
          - til værn om Grundloven af 1953
          - og de værdier, der udspringer af den kristne kulturarv


Hvad er dansk kultur?
Dansk kultur er summen af det danske folks historie og hukommelse fra oldtiden over vikingetiden, Danmarks samling og kristning under Harald Blåtand, indtil nyere tid med Danmarks riges grundlov, der i modsætning til for eks. den franske revolution ikke gør op med fortiden, men som bygger på Danmarks historie, ånd, folk og tradition, kongehuset og kristendommen som en helhed, og til dette føjer demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Dansk kultur er samtidig summen af vore skikke og omgangsformer, sproget, sange, digte, litteratur, skik og brug, højtider, bygningskunst, fest og tradition i en nordisk kontekst og udsprunget af en kristen kulturarv og med rødder i Vikingetid og Nordisk Oldtid.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har som formål at værne om den danske kultur bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953. Erklæringen blev vedtaget med 100 % tilslutning og vi håber, at Danmarks Kulturerklæring vil få bred og omfattende tilslutning i den danske befolkning......Læs mere

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har på en  særdeles velbesøgt generalforsamling i Vejle vedtaget Danmarks kulturerklæring, hvis formål er mere effektivt at beskytte den danske kultur.

 

"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

 

Bliv medlem


 


 
Bestyrelse
Vedtægter
Publikationer
Løbesedler
Facebook
GDK-blog
VK-blog
Islaminfo

Dansk Kultur

 

Runesten