Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Publikationer

Foreningen har udgivet:

Axel Artke: Dansk kultur fra istid til nutid

»Danskerne har en medfødt evne til at udtrykke sig, som gør dem til glimrende akademikere og jurister og kendte forskere«, skrev historikeren Arnold af Lübeck i 1200-tallet. Godt 800 år senere kan vi med stolthed konstatere, at danskerne har ydet større bidrag til den vestlige verdens kultur, end landets beskedne størrelse tilsiger.
Det kan denne bog bevidne...

Bogen er en udvidet efterfølger af bogen Dansk kultur i korte træk, som stadig kan fås. Se nederst. Den nye bog, Dansk kultur fra istid til nutid, findes i en udgave med klæbebinding på 484 sider til medlemmer - ISBN 978-87-91107-14-6 — og i en garnhæftet udgave på 410 sider til biblioteker m.fl. - ISBN 978-87-91107-16-0.

Om danskerne:
I den sidste snes år har mange kulturpersonligheder og meningsdannere ytret sig ringeagtende om Danmark, dansk kultur og dansk sindelag. Det er håbet, at denne bog kan bidrage til at tilbagevise deres påstand om dansk snæversyn og samtidig øge danskernes glæde over deres land. Det har vi nemlig god grund til!

Om forfatteren:
Axel Artke
Født 1942 i Randers Amt.
Erhvervspsykolog og merkonom.
Formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur.
Tidl. styrelsesmedlem i Den Danske Forening.


410 sider, rigt illustreret, garnhæftet, år 2022, kr. 248,00.

Se: Morten Uhrskovs anmeldelse

Kirsten Valeur: Slaveriet indenfor islam
Kirsten Valeur: Slaveriet indenfor islam - bagside

Jørgen D. Grønbæk skrev om bogen bl.a.:
»Slaveriet indenfor islam« af Kirsten Valeur handler om islam og "alle dens gerninger og alt dens væsen". Den er en stilfærdig og nøgtern historisk beretning om islams sataniske terror gennem de sidste 1400 år fra Muhammeds optræden i 622 og indtil denne dag.
Bogen er skrevet i et let læseligt og let fatteligt sprog. Mange andre har skrevet om islam som ideologisk og politisk faktor og betydning, og disse har i høj grad deres berettigelse, men de går nok i de fleste tilfælde hen over hovedet på den jævne befolkning med deres mere eller mindre indviklede eller højtravende fortolkninger. Kirsten Valeurs bog er derimod beskrivelse af de nøgne facts om alt, hvad der er sket og stadigvæk sker i Allahs navn.
Kirsten Valeur: "Slaveriet indenfor islam"
ISBN 978-87-91107-38-2.
175 sider m.ill., år 2013, kr. 149,50

Kan også købes hos Saxo m.fl.


Rolf Slot-Henriksen: Danmarks humor i lyst og nød


"Danmarks humor i lyst og nød"


- er udgivet af det foreningsbaserede nonprofit-forlag "Forskningsforlaget Rafael" i 2011, 384 sider, indbundet. Meget læseværdig bog, som både er faglig -kritisk og uhyre morsom.
Værket om den danske humor stiller spørgsmålet, om der findes en særlig dansk humor og hvilken egenart denne måtte have. En vigtig del af konklusionen er, at dansk humor i vid udstrækning bygger på en særlig form for lavhumor og selvironi, der ofte benytter sig af et specielt metasprog, som ofte er uforståeligt for ikke-indviede og er opstået som følge af diverse besættelser af landet, især under 2. verdenskrig, hvor humor kunne straffes hårdt og landet var underlagt censur.
Det konstateres også, at danskerne er det mindst galatofobe folk i verden, hvor opdragelse til humor i mange familier er en del af barnets opdragelse. Bogen beskriver - for at understrege denne tese - nødvendigvis også en række humoristiske kunstværker, tegninger og digte, som bedømmes i den ledsagende tekst.
Bogen når rundt om personer som Jacob Haugaard, H.C. Andersen, Karen Blixen, Storm. P, Dirch Passer, Holberg, Westergaard, Glistrup, Møllehave, Kjeld Petersen, Piet Hein, Jens August Schade, Halfdan Rasmussen og diverse kendte som ukendte kulturpersonligheder og folkelige originaler. Bogens konklusion er omfattende og berører både de krige landet har været involveret i, og de metoder kunstnere, humorister og borgere har anvendt for at omgå censuren i vittigheder, sange, tegninger og reklame, og tager også nyere problematikker som Muhammedkrisen, censur og ytringsfrihed ind i bedømmelsen af dansk humors særlige egenart og modstandsvilje. Værket er trods sin kritiskfaglige baggrund særdeles morsomt. Forskningsforlaget Rafael: Værket om den danske humor er et videnskabeligt kritisk nonprofitværk fra et nonprofit-forlag, der forærer ca. 80-90% af sine bøger gratis bort, bl.a. til institutioner, højere læreanstalter og medlemmer. Af samme grund får forfatterne ikke løn eller vederlag, ligesom forskningsforlaget er anvist på gaver, da det ikke er erhvervsorienteret, men foreningsbaseret, og alle bøger giver underskud.
ISBN 978-87-91107-36-8.
Den del af oplaget, som sælges, kan erhverves fra bogsalg@danskkultur.dk:   kr. 199,00

Uddrag fra bibliotekernes lektørudtalelse og materialevurdering gennemført af Jørgen Bartholdy:
Rolf Slot-Henriksens bog "Danmarks humor i lyst og nød".(384 sider, illustreret. "Her definerer og beskriver forfatteren den særlige danske form for humor, som han ikke kun ser som en anledning til et godt grin, men som et nationalt karakteristikum og et værn mod fremmedhed og overmagt. Bogen repræsenterer en overdådighed af god humor, som Slot-Henriksen veloplagt placerer i forskellige rammer, og det er del af bogen, som skal sikre den udbredelse i bredere kredse.
Med afsæt i Muhammed-tegningerne placerer S-H den danske humor i en modstandspolitisk sammenhæng, men det er overbevisning og holdninger , S-H bruger i argumentationen for eksistensen af en særlig og enestående dansk form for humor. Der findes mange bøger, der forsøger at indkredse og beskrive humor, men denne ligger nærmere en politisk afklaring af holdninger skabt længe efter fx. Bech Thomsens bog "Muhammedskrisen" fra 2006.

— Se også: Slot-Henriksens indlæg om humor.GAVEN TIL DE SMÅ og deres voksne:
»Børnenes kulturbog«
– til daglig brug i familien.
Redigeret af Rolf Slot-Henriksen. År 2007. 144 sider. 199 kr.
ISBN 978-87-91107-22-1. Fås hos bogsalg@danskkultur.dk.
Børnenes kulturbog er en kærkommen hjælp til familien til at videregive vor kulturskat til de små gennem hygge, sang og leg.
Gaven til alle børn og familier.

Danske børnesange, rim og remser, gamle danske lege, børnenes tegneskole, molbohistorier, danske folkeeventyr, børnenes Emma Gad, aftenbøn, godnatsange, papirklip, danske fabler, sanglege, gækkerim, børnenes poesibog, mørkning og tordenkaffe, H.C. Andersen, højtid og fest.
Korankommentaren
Af Rolf Slot-Henriksen.
Koranens tilblivelse, lovgivning og afhængighed af Bibelen.
Garnhæftet bog, 165 sider, ISBN 978-87-91107-04-7. Udgivet 16.10.2002 af Forskningsforlaget Rafael. Vejledende pris: kr. 99,00
Enkelte eksemplarer tilbage.
En lille del af Korankommentaren manglede forsidebladet. Det kan printes ud fra dette word-dokument.

Se: e-udgave


Besat igen?
af Rolf Slot-Henriksen
Frihedskampens sidste vidner taler ud.
Hæftet bog, 279 sider, illustreret, ISBN 978-87-91107-30-6. Udgivet 04.12.2008 af Forskningsforlaget Rafael. Vejledende pris: kr. 159,00
Cypern i halvmånens skygge
af Henrik Ræder Clausen
Hæftet bog, 119 sider, illustreret i farver, ISBN 978-87-91107-37-5. Udgivet 08.02.2012 af Forskningsforlaget Rafael. Vejledende pris: kr. 99,00
EU - Den rigtige historie - Den skjulte dagsorden
af Henrik Ræder Clausen
79 sider, illustreret i farver, ISBN 978-87-91107-31-3 Udgivet 18.05.2009 af Forskningsforlaget Rafael. Vejledende pris: kr. 89,00
Hellig krig
af Rolf Slot-Henriksen
Terror eller kolonisering?
236 sider, ISBN 978-87-91107-02-3
Udgivet 03.12.2001 af Forskningsforlaget Rafael. Vejledende pris: kr. 140,00
Udsolgt. Se: e-udgave
Hvad Vesten bør vide om Jihad
af Robert Spencer
Hæftet bog, 48 sider, illustreret, ISBN 978-87-91107-34-4. Udgivet 02.01.2010 af Forskningsforlaget Rafael. Vejledende pris: kr. 49,00
Kosovo – frontlinjen mellem kristendom og islam
af Monica Papazu
Hæftet bog, essay, 80 sider, illustreret i farver, ISBN 978-87-91107-24-5.
Udgivet 2007 af Forlaget Rafael. Vejledende pris: kr. 120,00 Udsolgt
Kristenforfølgelser i Verden 1
redigeret af Niels Erik Søndergaard
95 sider, illustreret, ISBN 978-87-91107-28-3
Udgivet 2008. Vejl. pris 110,00 kr.
Kristenforfølgelser i Verden 2
redigeret af Niels Erik Søndergaard
191 sider, illustreret, med links, ISBN 978-87-91107-35-1.
Udgivet 2011. Vejl. pris: kr. 149,00.
Moskeen og dens rolle i samfundet - af Sam Solomon & E. Alamaqdisi
47 sider. 2008. ISBN 978-87-91107-29-0. Vejl. pris: kr. 99,00
Muhammeds liv - af Ibn Ishaq
63 sider. 2006. ISBN 978-87-91107-19-1. Vejl.pris: kr. 79,00
Racisme mod danskere
225 sider. 2010. ISBN 978-87-91107-32-0. Vejl. pris: kr. 159,00
Tyrkiets folkemord
v/ Rolf Slot-Henriksen
86 sider. Udgivet 2005. ISBN 978-87-91107-15-3. Vejl. pris: kr. 50,00
Kvindelig modstand
redigeret af Rolf Slot-Henriksen; forord af Poul Sveistrup Kristensen
40 sider illustreret; udgivet 2010, med litteraturhenvisninger.
ISBN 978-87-91107-33-7. Se: e-udgave
H. C. Andersen - en perle i dansk kristen kultur
Redigeret af Niels Erik Søndergaard.
40 sider. Udgivet i december 2005.
ISBN 978-87-91107-16-0 / 978-87-91107-39-9. Vejl. pris: kr. 50,00
Se: e-udgave
De nazistiske rødder til palæstinensisk nationalisme - David Meir-Levi
18 sider. 2007. ISBN 978-87-91107-27-6. Kr. 25,-
Se: e-udgave
Kosovo - opklaringsmission august 2004
- en hvidbog fra Religious Freedom Coalition af William J. Murray oversat til dansk af Henrik Ræder Clausen.
Rafael 2007. 16 sider ill. farve. Kr. 25,-. ISBN 978-87-91107-25-2.
Udsolgt. - Se: e-udgave
De binder os på mund og hånd
Racistiske overgreb mod danske kristne og jøder.
Af Preben Breds m.fl.
143 sider ill. Rafael 2006. Kr. 99,-.
ISBN 978-87-91107-17-7.
Se: e-udgave
Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark
af Rolf Slot-Henriksen.
127 sider ill. Rafael 2004. Kr. 99,-. ISBN 978-87-91107-08-5. UDSOLGT
Se e-udgave
Mysteriet om: Det kulturelle selvmord
red. Helle Hartmann Nielsen
48 sider ill., ISBN 978-87-91107-10-8. Udgivet 2004. Kr. 25,-. Udsolgt. Se e-udgave
Det folkelige Selvmord
af Hans Peter Rasmussen
40 sider. Udgivet 2013. uden isbn - 40,- kr.
Se e-udgave
Et essay om Koranens magt
Kombinationer af Koranens surer
af Hans Peter Rasmussen
46 sider, ISBN 978-87-91107-07-8. Udgivet 2017. Kr. 40,-.
Gratis for medlemmer samt ved bestilling af andre bøger.
Sveriges tragedie
af G. Castonier (Gertrud Galster)
80 sider. 2007. ISBN 978-87-91107-21-4. 50 kr. Se: e-udgave
Svensk udgave: 'Sveriges tragedi' oversat af Christina Carlzon. 2007. ISBN 978-87-91107-23-8 Se: e-udgave svensk.
Femte kolonne
af Gertrud Georgsdatter Galster
14 års kamp mod nedbrydningen af dansk kultur
1995. 181 sider ill., 99,- kr. ISBN 978-87-985477-1-6
Udsolgt. e-udgave
Andalusien
Redigeret af Niels Erik Søndergaard.
47 sider. Rafael 2008. Udsolgt. ISBN 978-87-91107-26-9 Se: e-udgave
I en række artikler redegøres for, hvordan den arabisk-muslimske besættelse af Spanien fra 711 til 1492 gennem tiden fejlagtigt er blevet glorificeret og fremstillet som en "gylden tid" præget af tolerance.
EU-forfatningen?
Red. Niels Erik Søndergaard
55 sider ill. Rafael 2005. 30 kr. Udsolgt. ISBN 978-87-91107-14-6.
Se: e-udgave
Undermennesker
udgivet af Foreningen Dansk Kultur
2003. 51 sider ill. Udsolgt. ISBN 978-87-91107-07-8
Se: e-udgave
Ren - Uren - Tilladt - Forbudt
63 sider. Udgivet i 2000. 50 kr. ISBN 978-87-983635-6-5. UDSOLGT
Ren - uren, tilladt - forbudt i islam, og konsekvenser for samfundet: forskelle i islamisk, jødisk og kristen kultur.
Se: e-udgave
Kun én Gud? af Elsebeth Halckendorff
2001. 86 sider. ISBN 978-87-91107-00-9. UDSOLGT
Indhold: Det guddommelige; De tre store religionsgrundlæggere (Moses; Jesus Kristus; Muhammed; Arabien inden Muhammed); Islams storhedstid; Islams videre erobringer og nederlag i Europa; 1000 års krig (Konflikten mellem kristendom og islam; Barnabas-evangeliet; Korstogene); Forbrydelser begået i kristendommens navn (Heksebrændinger; Amerikas erobring; Slaveri), Kun én Gud? (Gud som politiker) Se: e-udgave
Erobring og besættelse
af Rolf Slot-Henriksen
Muslimske originaldokumenter om kolonisering af Danmark.
135 sider. Rafael 2005. 99 kr. Udsolgt.
ISBN 978-87-91107-12-2 Se: e-udgave
Muslimske landes behandling af mindretal
Udgivet 2006. UDSOLGT. ISBN 978-87-91107-18-4. Se: e-udgave
Islam i Norden
Udgivet i 2000. UDSOLGT.
ISBN 978-87-983635-4-5
Se: e-udgave
Det danske sprog
Dansk Kultur.
52 sider. Maj 2003. ISBN 978-87-91107-06-1.
UDSOLGT. Se: e-udgave
Kulturmodsætninger
Dansk menneskesyn og forhold til dyr kontra islam.
43 sider. Marts 2002. ISBN 978-87-91107-03-0.
UDSOLGT. Se: e-udgave
Grænser for indvandring?
En antologi redigeret af Jørgen Clausen og Jens Lintrup.
216 sider. Kolding 2003. ISBN 978-87-91107-05-4.
Udsolgt. Se: e-udgave
ISLAM - integration eller ?
v/ Chris Hinrichsen (Rolf Chr. Slot-Henriksen).
1999. 225 sider. Udsolgt. ISBN 978-87-983635-2-1.
Se: e-udgave
Ytringsfrihed
Artikler om ytringsfrihed og meningsterror. Redaktion: Axel Engberg Pallesen, Niels Bundgaard, Jesper Jacobsen og Preben Breds.
2000. 20 sider. Udsolgt. ISBN 978-87-983635-5-2.
Se: e-udgave
og evt. indledningen: Ytringsfrihed ved Preben Breds.
Gruppevoldtægt i Danmark og Sverige
Fænomenet Gruppevoldtægt i Danmark og Sverige m.m. v/ Rolf Slot-Henriksen, Gertrud Johnsen Galster, Ruth Bering, Marie Christensen samt en boganmeldelse af Jane Hoffmann.
Udgivet 2001. UDSOLGT. ISBN 978-87-91107-01-6. Se: e-udgave
Islam for vantro
Hvad enhver vantro bør vide for at begå sig i fremtidens muslimske Danmark.
Udsendt 2000 ved P.H. Bering. Kun tilgængelig som: e-udgave
Befolkningsudviklingen
Redigeret af Niels Erik Søndergaard med bidrag af Torben Riis, Per Paaby, Ole Hyltoft og Per Christiansen m.fl.
32 sider. Udgivet 2004. Omslag.
UDSOLGT. ISBN 978-87-91107-09-2. Se: e-udgave
Det kimer nu til julefest...
Sange og skikke fra Advent til Helligtrekonger. Udgivet 1999.
UDSOLGT. ISBN 978-87-983635-3-8. Se: e-udgave
Julenummeret December 2004
UDSOLGT. ISBN 978-87-91107-11-5.
Se: e-udgave
Dansk Kultur - Dronningehæftet i anledning af Dronningens besøg i Jelling ved årtusindfejringen 1. søndag i advent år 2000.
28 sider. 2000. ISBN 978-87-983635-8-3. Kr. 25,-.
Se: e-udgave
Udfordringer til vort folk og land.
Udgivet 2006. ISBN 978-87-91107-20-7. Udsolgt.
Se: e-udgave
Tema: Racisme og diskrimination.
Sept. 2000. 26 sider. ISBN 978-87-983635-7-6. Udsolgt.
Se: e-udgave
Dansk Kultur 1999.
Årsskrift 1999. 28 sider. Udsolgt.
Se: e-udgave
Dansk kultur i korte træk.
Dansk Kulturs formand, Axel Artke, har skrevet denne informative lille bog om danske bidrag til europæisk kultur. Den er rigt illustreret, hvilket gør den lettere at læse.
132 kr., år 2018, 96 sider ill.
ISBN 978-87-91107-09-2
Se tilhørende Personregister
Bestil hos bogsalg@danskkultur.dk
Race, evolution & adfærd.
Et evolutionært perspektiv.
Af: prof. J. Philippe Rushton (1943-2012)
Antropologisk racevidenskab.
148 kr., år 2018, 117 sider ill.
ISBN 978-87-91107-13-9.
Bogen er oversat af Niels Jørgen Lindtner.
Bestil hos bogsalg@danskkultur.dk
 
 
Man kan udskrive en bestillingsliste herfra: GDK-bogsalg
 

Udgivelser kan købes via:

e-mail:
bogsalg@danskkultur.dk
(CVR 21 95 66 00)

                                       


 
  Pjecer   
  Løbesedler