Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Nyheder

 

Journalist Jeppe Juhl modtog Dansk Kulturs pris i Korsør 25. marts 2017

Forud for Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling 2017 overrakte foreningens formand Axel Artke foreningens kulturpris til Jeppe Juhl, der står bag nyhedsmedierne NewSpeek og 24Nyt.
Jeppe Juhls indsats er, at han supplerer de "ukontroversielle", "migrantvenlige" medier med relevante oplysninger, så, vi kan få et nuanceret billede af forholdene.
Når de konventionelle medier føler modstand mod deres venstredrejning, er de ofte ikke parate til en diskussion på realia, men de kan nøjes med at diffamere modstanderen ved i milde tilfælde at bruge ord som "kontroversiel" og "indvandrerkritisk" og ellers "højreekstremistisk" etc.
Jeg har svært ved at forholde mig til "fake news", men det er vist nok, når andre siger noget, man er uenig i. ! ?
HC

>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Under den efterfølgende generalforsamling vedtoges følgende
RESOLUTION:

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har for nylig fejret sin 50. stramning af udlændingepolitikken. Det ønsker Grundlovsforeningen Dansk Kultur hende tillykke med!

Men stramningerne løser ikke det grundlæggende problem, som er, at Danmarks handlefrihed er deponeret hos FN og EU gennem en række utidssvarende konventioner.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur opfordrer derfor regeringen til at lade Danmark udtræde af de konventioner, som forhindrer os i at føre en selvstændig udlændingepolitik, og derpå stoppe al indvandring fra de islamiske lande.


Nyhedsbrev januar 2017

Læs formandens nyhedsbrev

Mogens Camres begravelse

fandt sted fra Kastelskirken tirsdag 13. december 2016.
Foreningen deltog og gav en krans.


De fleste bøger nu til udsalgspriser.


Grundlovsforeningen Dansk Kulturs generalforsamling


Søndag 17. april 2016 eftermiddag

Før generalforsamlingen hørte vi et foredrag af Mogens Camre.

Der vedtoges følgende

RESOLUTION

"Grundlovsforeningen Dansk Kultur protesterer mod EU's aftale med Tyrkiet, fordi den giver tyrkere fri adgang til at bosætte sig i EU's medlemslande.

I forvejen er Europa både økonomisk og socialt tynget af indvandringen fra Mellemøsten og Nordafrika. Indvandringen udgør tillige en alvorlig trussel mod Europas kultur og livsform.

Det eksisterende, muslimske mindretal topper allerede statistikkerne over kriminalitet og arbejdsløshed. En uhæmmet indvandring fra Tyrkiet vil kun forværre tilstanden og i sidste ende føre til den europæiske civilisations undergang.

Generalforsamlingen opfordrer derfor regeringen til straks at indføre et fuldt og permanent stop for al muslimsk indvandring i Danmark."


Næste generalforsamling finder sted i Korsør lørdag 25. marts 2017 kl. 14.


Kender du et potentielt medlem, så henvis til: medlemshvervning. 


 
Bestyrelse
Vedtægter
Publikation