Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Medlem

Som medlem af Grundlovsforeningen Dansk Kultur modtager du/I foreningens nye bøger og andre publikationer gratis og kan desuden købe dens hidtidige udgivelser til stærkt nedsat pris — eller få dem gratis! Se oversigten over publikationer.
(Midlertidige afvigelser kan oplyses af formanden eller bogsalg).

- og gennem dit medlemskab støtter du oplysning til politikere og til befolkningen

- du har retten til at deltage i generalforsamlingen og til at deltage i lokalforeningsmøder og foredrag

- du støtter oprettelsen af og driften af foreningens hjemmesider

- du gavner dit land, dine børn og dine børnebørn.

Meld dig/jer ind, hvis du/I ønsker at værne om Danmarks nationale og kristne kulturarv og tager afstand fra alle ideologiske eller religiøse kræfter, der modarbejder vores demokrati, åndsfrihed og levevis.


Kontingent:

Personligt medlemskab: Kr. 250

Medlemskab som ægtepar: Kr. 275

Medlemskab som pensionist eller som ung under uddannelse: Kr. 200

Medlemskab som ægtepar, der er pensionister eller under uddannelse: Kr. 225.
Ved indmeldelse i sidste halvdel af året betales kun halvt kontingent for det første år.

TILMELDING

Tilmeldingen sker ved fremsendelse af udfyldt indmeldelsesblanket til foreningens formand, Axel Artke, e-mail formand@danskkultur.dk

Kontingentet indbetales på foreningens konto nr. 1551-16887250 i Danske Bank med angivelse af medlemsnavn(e).

Når betalingen er registreret, kan du/I bestille foreningens bøger og andre publikationer til medlemspris.

Tilmelding