Grundlovsforeningen Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Site map

    


 

Dansk Kultur omfatter mange emner:

Foreningen til fremme af dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang
          - til værn om Grundloven af 1953
          - og de værdier, der udspringer af den kristne kulturarv


Hvad er dansk kultur?
Dansk kultur er summen af det danske folks historie og hukommelse fra oldtiden over vikingetiden, Danmarks samling og kristning under Harald Blåtand, frem til nyere tid med Danmarks Riges Grundlov. En Grundlov der i modsætning til f. eks. den franske revolution ikke gør op med fortiden, men som bygger på Danmarks historie, ånd, folk og tradition, kongehuset og kristendommen som en helhed, og til dette føjer demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Dansk kultur er samtidig summen af vore skikke og omgangsformer, sproget, sange, digte, litteratur, skik og brug, højtider, bygningskunst, fest og tradition i en nordisk kontekst og udsprunget af en kristen kulturarv og med rødder i Vikingetid og Nordisk Oldtid.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har som formål at værne om den danske kultur bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953.

Nogle danske kulturemner:

(der overvejes artikler)
 • Kulturkanon og verdensarvliste
 • Hvad er danskhed og dansk identitet?
 • dansk folkekarakter
 • dansk indfødsret
 • danske værdier
 • Højskoler
 • Folkeviser
 • Kongeloven
 • Statsborgerskab
 • Ludvig Holberg
 • Den Danske Forening
 • Carl Nielsen
 • Danskhed i middelalderen (bog af Adam Wagner)
 • Odelsret
 • Pegidadk / For Frihed
 • Demokrati
 • Folkemødet på Bornholm
 • Dansk mad – dansk nationalret – dansk madkultur
 • "Matador" & "Krøniken"
 • Kolonihaver

  Bøger
  Pjece
    Løbesedler

  Facebook

    
 
gg  

powered by FreeFind
 

Copyright © 1999-2015  Grundlovsforeningen Dansk Kultur
info@danskkultur.dk