Grundlovsforeningen Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foredrag
Video
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Site map

    


 

Foreningen Dansk Kulturs foredragsrække

I efteråret 2017 holdes følgende foredrag:

1. foredrag finder sted
lørdag d. 16. september kl. 13.30 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup. Det holdes af den kendte samfundsdebattør, cand. mag. Poul Højlund. Hans foredrag har titlen "Rigets tilstand anno 2017".
Udgangspunktet for Poul Højlunds foredrag er, at indvandringen til Danmark gennem de sidste 40-50 år radikalt har ændret vores land både kulturelt, økonomisk, social og demografisk. Men hvem ønskede den indvandring, og hvorfor kom den? Hvad betyder medlemskabet af EU for indvandringen? Hvordan ser fremtiden ud? Hvornår og ikke mindst hvem standser indvandringen?
Står Europa på randen af den borgerkrig, som mange taler om?2. foredrag finder sted
lørdag d. 30. september kl. 13.30 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup. Det holdes af grundlæggeren af webaviserne NewSpeek og 24NYT, journalisten Jeppe Juhl.
Hans foredrag har titlen "Er Danmark fortabt?"
Jeppe Juhl giver sit bud på, hvorfor vores politiske og intellektuelle elite valgte en katastrofal, multikulturel dagsorden i efterkrigstiden; han ser nærmere på hvad konsekvenserne har været indtil nu, og han slutter med at skildre, hvordan fremtiden ser ud for Vesten i almindelighed og Danmark i særdeleshed.3. foredrag finder sted
lørdag d. 7. oktober kl. 13.30 i "Stiften Loungen", FO-byen, Frederiksgade 78 B, Aarhus C. Det holdes af Poul Højlund og er en gentagelse af hans foredrag i Hellerup 16. september.4. foredrag finder sted
lørdag d. 14. oktober kl. 13.30 i "Lille sal" i Bygningen, Ved Anlægget 14 B, Vejle.
Det holdes af Jeppe Juhl og er en gentagelse af hans foredrag i Hellerup 30. september.5. foredrag finder sted
lørdag d. 28. oktober kl. 13.30 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup. Det holdes af stifteren og redaktøren af bloggen "Uriasposten", cand. mag. Kim Møller.
Hans foredrag har titlen "En uriaspost".
Kim Møller beretter, hvordan hans personlige erfaringer med multikulturen gjorde ham skeptisk over for de politisk korrekte mediers ensidige og venstreorienterede fremstillinger og i 2003 fik ham til at oprette Uriasposten. Bloggen har siden udviklet sig til en dokumentationscentral om mediernes fordrejninger og usandheder. Uriasposten bliver læst af tusinder hver dag – herunder ikke mindst af journalister!6. foredrag finder sted
lørdag d. 4. november kl. 13.30 i Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Sønderborg.
Det holdes af Kim Møller og er en gentagelse af hans foredrag i Hellerup 28. oktober.7. foredrag finder sted
lørdag d. 11. november kl. 13.30 i Fællessalen på Christiansborg, København (besøgsindgangen). Det holdes af medlem af Europa-Parlamentet, cand. jur. Morten Messerschmidt.
Hans foredrag har titlen "EU og Danmark - tid til nye veje?"
MEP Morten Messerschmidt giver en indsigtsfuld vurdering af Danmarks situation og muligheder i forbindelse med de igangværende brexit-forhandlinger.8. foredrag finder sted
lørdag d. 18. november kl. 13.30 i "Stiften Loungen", FO-byen, Frederiksgade 78 B, Aarhus C. Det holdes af den kendte samfundsdebattør, cand. mag. Johan Christian Nord og har titlen "Europas skæbnekamp".
Johan Christian Nord konstaterer, at Europa er gået ind en kamptid som følge af folkevandringen mod vore territorier. Det skal nu vise sig, om vi har kraften til at leve eller fortjener at synke ned i glemslen. Foredraget handler om, hvordan Europa kun kan sejre, hvis vi lærer at omfavne denne kamp som vores gode skæbne.Der er gratis adgang til foredragene, og alle er velkomne. Der vil være mulighed for at erhverve foreningens bøger til meget favorable priser.
Se GDK's bogliste

Grundlovsforeningen Dansk Kultur er en partipolitisk uafhængig landsforening, der værner om dansk identitet og kulturarv og tager afstand fra alle ideologiske eller religiøse kræfter, som undergraver vores demokrati, åndsfrihed og levevis.


Nogle foredrag er blevet optaget på video og kan ses online.
Se videolisten.


Foreningen til fremme af dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang
          - til værn om Grundloven af 1953
          - og de værdier, der udspringer af den kristne kulturarv


Hvad er dansk kultur?
Dansk kultur er summen af det danske folks historie og hukommelse fra oldtiden over vikingetiden, Danmarks samling og kristning under Harald Blåtand, frem til nyere tid med Danmarks Riges Grundlov. En Grundlov der i modsætning til f. eks. den franske revolution ikke gør op med fortiden, men som bygger på Danmarks historie, ånd, folk og tradition, kongehuset og kristendommen som en helhed, og til dette føjer demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Dansk kultur er samtidig summen af vore skikke og omgangsformer, sproget, sange, digte, litteratur, skik og brug, højtider, bygningskunst, fest og tradition i en nordisk kontekst og udsprunget af en kristen kulturarv og med rødder i Vikingetid og Nordisk Oldtid.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har som formål at værne om den danske kultur bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953.

På sin stiftende generalforsamling i 1999 vedtog Grundlovsforeningen Dansk Kultur Danmarks Kulturerklæring om beskyttelse af den danske kultur.

"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".

  Bøger
  Pjece
    Løbesedler
  Facebook
  GDK-blog
  VK-blog

 

Bliv medlem
info@danskkultur.dk
 
    
 
gg  

powered by FreeFind
 

Copyright © 1999-2017  Grundlovsforeningen Dansk Kultur
info@danskkultur.dk