Grundlovsforeningen Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foredrag
Video
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Site map

    


 

Foreningen Dansk Kulturs foredrag

GDK har afholdt en række foredrag med fri adgang. For tiden er ingen nye planlagt.
Man er imidlertid velkommen til at henvende sig til os med forslag om arrangementer.


Grundlovsforeningen Dansk Kultur er en partipolitisk uafhængig landsforening, der værner om dansk identitet og kulturarv og tager afstand fra alle ideologiske eller religiøse kræfter, som undergraver vores demokrati, åndsfrihed og levevis.


Nogle foredrag er blevet optaget på video og kan ses online.
Se videolisten.


Foreningen til fremme af dansk kultur, demokrati, sprog, historie, bygningskunst og den danske sang
          - til værn om Grundloven af 1953
          - og de værdier, der udspringer af den kristne kulturarv


Hvad er dansk kultur?
Dansk kultur er summen af det danske folks historie og hukommelse fra oldtiden over vikingetiden, Danmarks samling og kristning under Harald Blåtand, frem til nyere tid med Danmarks Riges Grundlov. En Grundlov der i modsætning til f. eks. den franske revolution ikke gør op med fortiden, men som bygger på Danmarks historie, ånd, folk og tradition, kongehuset og kristendommen som en helhed, og til dette føjer demokrati, ytringsfrihed og ligestilling.

Dansk kultur er samtidig summen af vore skikke og omgangsformer, sproget, sange, digte, litteratur, skik og brug, højtider, bygningskunst, fest og tradition i en nordisk kontekst og udsprunget af en kristen kulturarv og med rødder i Vikingetid og Nordisk Oldtid.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har som formål at værne om den danske kultur bygget på den kristne kulturarv og at værne om demokrati, ligestilling mellem kønnene, ytringsfrihed, og grundloven af 1953.

På sin stiftende generalforsamling i 1999 vedtog Grundlovsforeningen Dansk Kultur Danmarks Kulturerklæring om beskyttelse af den danske kultur.

"- den der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid".

  Bøger
  Pjece
    Løbesedler
  Facebook

 

Bliv medlem
info@danskkultur.dk
 
    
 
gg  

powered by FreeFind
 

Copyright © 1999-2020  Grundlovsforeningen Dansk Kultur
info@danskkultur.dk