Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Formand: Axel Artke
 

Efter Mogens Camres død er formanden for Grundlovsforeningen Dansk Kultur, Axel Artke, indtrådt i Den Danske Forenings styrelse.

Han præsenterede sig i denne forbindelse således i februar 2017:

Jeg er født i en landmandsfamilie i Jylland i 1942.

Jeg er handels- og kontoruddannet, merkonom og psykolog. Jeg har været ansat i Teknologisk Institut og Jysk Teknologisk Institut i sammenlagt 21 år afbrudt af 13 år som selvstændig erhvervspsykolog. Siden 2010 har jeg været pensionist.

Fra 2009 til 2013 var jeg kasserer i Grundlovsforeningen Dansk Kultur. Siden foreningens rekonstruktion i 2015 har jeg været dens formand.

Grundlovsforeningen Dansk Kultur og Den Danske Forening har på mange måder sammenfaldende formål: At værne om Danmarks nationale identitet og kulturarv og modvirke den kulturelle opløsning, der har stået på siden 1980'erne. I den periode er det danske folk (uden at være spurgt) blevet påført hundredtusinder af kulturfremmede indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika, ligesom danskernes grundlovsbestemte rettigheder er blevet systematisk tilsidesat til fordel for udenlandske konventioner.

Det er afgørende vigtigt for Danmarks fortsatte suverænitet og demokratiske styreform at fastholde de folkelige værdier bag vores tusindårige egenart og bekæmpe alle ideologiske og religiøse kræfter, der undergraver vores kultur og levevis.

Det vil jeg arbejde for i både Grundlovsforeningen Dansk Kultur og Den Danske Forening. 
Bestyrelse
Vedtægter
Publikation

 

 

Axel Artke