Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Kultur

Ytringsfrihed

Ytringsfrihed for alle.
Af Preben Breds

I 150 året for grundlovens indførelse ser ytringsfriheden desværre ud til fortsat at have trange kår. Med udgangspunkt i den nye store omsiggribende ideologi, den politiske korrekthed, tilstræber store dele af den politiske, intellektuelle og kulturelle magtelite at udøve en særlig raffineret form for undertrykkelse af den øvrige befolknings ytringsfrihed.

Multietnificering, kulturrelativisme, antinationalisme og antiracisme er blandt de centrale idé- og begrebsmæssige omdrejningspunkter i den nye fremherskende ideologi. I kølvandet på elitens forkyndelse af dens nye ideologiske slagnumre følger som oftest stempling af personer, som drister sig til at problematisere den førte udlændingepolitik. I det mindste må du påregne at være et moralsk fordærvet (læs: dårligt) og/eller uoplyst, ubegavet menneske. Det "pæne selskab" med de rigtige meninger søger på denne vis, uden at kere sig om demokratiske spilleregler, at skræmme folk til tilpasning, og at afskrække folk fra at have tanker, der afviger fra holdningen på bjerget.

Til skræk og advarsel for den jævne befolkning statueres eksempler, hvor de udnævnte hovedfjenders moralkarakter nedgøres, bl.a. under anvendelse af gammelkendte manipulerende kneb som at tillægge modstandere deres egne selvopfundne holdninger og udtalelser, for derefter at tage afstand fra samme.

I kampen for at give de rigtige meninger liv og drukne de forkerte, går man mere efter den opponerende person end den saglige debat.

Et velfungerende demokrati må imidlertid være kendetegnet ved, at ytringsfriheden for alle politiske partier fuldt ud respekteres. Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

DANSK KULTUR og foreningens Udvalg for ytringsfrihed arbejder for at fremme ytringsfriheden for alle mennesker i Danmark, og imod ethvert forsøg på at indskrænke denne grundlæggende demokratiske rettighed; det være sig via lovgivning (som f.eks. den såkaldte racismeparagraf) eller raffinerede trusler om nedsættende offentlig stempling.

Hindres befolkningen i at ytre sig som følge af frygt for politisk korrekt fordømmelse, undergraves demokratiets fundament, samtalen, og demokratiet antager derfor mere formel end reel karakter.

Foreningen udgav i 2000 en samling: Artikler om Ytringsfrihed og Meningsterror, der stadig er aktuel.


 
Grundloven
Ytringsfrihed
Dåb, bryllup, begravelse
Dansk sprog
Højtider og mærkedage
Kirke/bygninger
Sang og musik
Dyrene
Nationalsymbol
Havekultur
I korte træk

 

 

 

 

Hjortebåden