Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Humor
Kristne

Bryllupshilsen Aviser i Himlen Nyomvendt
Vigtig bisp Bed bedst Præstens hest
Evigt liv Konkurrence Knibe
Ensom Adam Lagt i eddike Forfald
Værtshuset    

Bryllupshilsenen
En pige sendte et telegram til sin veninde, som skulle giftes om lørdagen i kirken, men som var meget nervøs før den store dag. I telegrammet anførte hun apostlen Johannes ord fra 1. Johannes brev 4.18: "Den fuldkomne kærlighed driver frygten ud". På telegrafstationen havde de desværre overhørt 1-tallet, så det blev til Johannes 4.18 i stedet for 1. Johannes 4.18. Stor undren blev der da telegrammet blev læst op og hun slog op i Johannes 4.18, hvor der står: "Du har haft 5 mænd, og ham du har nu er ikke din mand".

Den vittige bisp
Biskoppen var jubilæumstaler og underholdt med muntre historier. Da der var mange journalister til stede bad bispen om ikke at referere vittighederne, da han gerne ville bruge dem ved senere lejligheder.
Nogle dage senere stod i avisen: - ved kaffen fortalte biskoppen historier, som vi desværre ikke ser os i stand til at gengive på tryk.-
 

Det evige liv
I kølvandet på professor P.G. Lindhardts bog "Det evige liv", som nogle opfattede som en fornægtelse af et liv efter døden, kom alle og enhver med sit besyv med om det evige liv. En dag kom Pastor Viereck fra Århus ind i en slagterforretning, hvor slagterdamen hen over disken spurgte præsten, som netop havde bestilt en varm leverpostej: Tror du på det evige liv?", hvorpå pastor Viereck svarede: "Øh, er der noget galt med leverpostejen?"

Ensom Adam
Adam går rundt i Paradis og nyder omgivelserne, men synes også der mangler noget. - Hvad er det du går og tænker på-, spørger Gud. -Jo, jeg kunne godt tænke mig en at snakke med-
-Ja så tror jeg du har brug for en kvinde, de er gode til at snakke,-
- Men hvad er en kvinde?- spørger Adam. -En kvinde det er en, som er god til at lave mad, gøre rent, hygge om dig, gøre dig glad, have sex med dig når du har lyst, føde børn og så har hun aldrig hovedpine. Hun er aldrig sur, og hun er altid enig med dig i alle dine beslutninger-
-Det lyder godt, hvad koster sådan en?- spurgte Adam interesseret.
-Hun koster dig en arm eller et ben.-
-Det er godt nok dyrt, hvad kan jeg få for et ribben?-

Hvem bringer aviserne ud i Himlen?
Hvem bringer aviserne ud i Himlen?
- De 10 budů

Hvordan beder man bedst?
Bedestillinger
Tre evangelister sad og diskuterede den bedste stilling at bede i, mens en telefonmand arbejdede ved siden af.
"Det er bedst at bede på knæ ", hævdede den ene.
"Nej", sagde en anden, " jeg får de bedste resultater ved at stå med mine hænder rakt op mod himlen".
"I tager begge fejl", insisterede den tredje. "Den meste effektive bedestilling er at ligge fladt ned med ansigtet vendt mod gulvet".
Telefonmanden kunne nu ikke holde sin mund længere: "Kære venner" brød han ind, "den bedste bedestilling jeg nogensinde har prøvet var i lodret position med hovedet nedad fra en telefonpæl".

Konkurrence
En gruppe førende videnskabsmænd ville bevise, at mennesket var kommet så langt på egen hånd, at det ikke længere havde brug for Gud. Så de udpegede en forsker fra gruppen til at fortælle Gud, at de ikke behøvede Gud mere.
Videnskabsmanden sagde: "Gud, vi har besluttet, at vi ikke længere behøver dig. Vi har nået et punkt i udviklingen, hvor vi kan klone mennesker og udøve mange mirakuløse ting, så du kan godt forsvinde nu."

Gud hørte tålmodigt og venligt efter, hvad manden sagde. Da forskeren var færdig, sagde Gud: "Ok, hvad så med, at vi laver en lav-et-menneske-konkurrence". Vidensskabsmanden sagde straks: "ok, helt i orden".
Men Gud tilføjede: "Men det skal være på samme måde, som da jeg skabte Adam for mange år siden".
Videnskabsmanden sagde: " Ja, ja, intet problem", bøjede sig ned og tog en håndfuld jord.
Gud kiggede på ham og sagde: "Nej, nej, nej. Du må finde din egen jord".

Lagt i eddike
En mand, som var kendt for at være sur og tvær, stod ved et møde frem og fortalte om, at Herren gennem mange farer og problemer havde bevaret ham gennem mere end 20 år. En tilhører greb chancen og sagde : -Kommer det ikke af, at han har lagt dig i eddike?-

Nyomvendt
En ung frisørlærling var netop blevet omvendt til kristendommen og var meget ivrig efter at tale med kunderne om sin nye tro. Den første, som kom ind, var en ældre Herre, som ønskede en gammeldags barbering med skum. Da ansigtet var sæbet ind og kniven slebet tog han mod til sig og spurgte kunden: -Er du rede til at dø?-

Sikke en knibe
Bestyrelsen for missionshuset havde fået problemer, taleren havde nemlig meldt afbud, og efter store problemer lykkedes at få en stedfortræder. Da mødet var forbi, takkede formanden taleren, som med så kort varsel var kommet og havde hjulpet dem i den vanskelige situation. Og han føjede til. - Hvis vi sku kom rigtig i kniv en anden gång, må vi så send bud igjen?"

Tidens forfald
Taleren talte om tidens moralske forfald: -Vor tid er ikke en god tid, bluserne blir mere og mere vovede, skørterne bliver kortere og kortere. Hvor bærer det hen? Hvornå ser vi enden?-

Værtshuset
Missionæren kom ind på et værtshus og ville dele Bibeltraktater ud. Tonen på stedet var rå, og en mand råbte højt: -Luk så den dør for helvede!-
Missionæren greb chancen. - Ja det var en god ide. Vi lukker døren for helvede og åbner den for Himlen.-
 


 
Vittigheder om...
Ægteskabet
Århusianere
Blondiner
Børn
Det danske sprog
Det ufrivillige
Døden
Dyr
Energi/hvile
Forbudte vittigheder
Gruk
Himmel/helvede
Jøder
Kristne
Læger/advokater
Lune Jyder
Molboer
Muslimer
Paradis
Politiet
Politik
Præster
Skoler
StormP: Fluen
Sproget
Vendelboer
Visdom