Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Humor
Ufrivillig humor

Pengeoffer Jubilæum Tale
Glæder Menighedsråd Begravelse
Pris Mislykket Mødeleder
Jonas Ofring Vær rede

Det årlige pengeoffer
I Hallingdal kirke sagde præsten følgende før offergangen:
- Til sidst vil jeg bede jer give en god gave til det værdifulde arbejde, som menighedsrådet gør i kirkebøsserne-

Himlens glæder
Præsten kom til at fortale sig, da han skulle tale over bibelteksten om kvinden, som var gift med 7 brødre efter hinanden.
- I Himlen er der ingen, som gifter sig. Der er bare herlighed og glæde.

Himlens glæder
Præsten kom til at fortale sig, da han skulle tale over bibelteksten om kvinden, som var gift med 7 brødre efter hinanden.
- I Himlen er der ingen, som gifter sig. Der er bare herlighed og glæde.

Jonas
Bibelforedrag:
- Om Jonas har levet ved vi ikke. men at han var en profet er helt sikkert

Jubilæum i Missionshuset
I anledning af Børnegudstjenestens 100 års jubilæum var der fest i missionshuset. Prædikanten talte over Jesus ord om det levende vand. Efter talen skulle koret synge, og dirigenten indledte med ordene: - Nu vil vi synge om det vand, vi lige har fået

Menighedsrådsformandens tale
- I mange menighedsråd er det sådan, at det bare er det halve råd, der arbejder. Den anden halvdel laver ikke det mindste. Jeg er glad for, at hos os, er det modsatte tilfældet.

Mislykket møde
Der skulle være møde i forsamlingshuset i Klovborg, men foredragsholderen syntes at være forsinket, så man foreslog at synge fra Højskolesangbogen, indtil foredragsholderen måtte komme. Men efter adskillige sange var han stadig ikke dukket op. Nu var der en, der foreslog, at mødelederen skulle redde arrangementet ved at spørge præsten om han ville sige et par bevingede ord til slut. Men til al uheld kom han til at formulere det sådan: -Ja da vort møde jo nu desværre alligevel er ødelagt, så har vor præst sagt ja til at sige et par ord til sidst.

Ofring
I kirken skulle der fastelavnssøndag være offergang til børne- og ungdomsarbejdet. Også børnene skulle gå op og lægge penge i kurven. Efter prædikenen annoncerede præsten offergangen med disse ord: -I dag bliver der her i kirken børneofring til ungdomsarbejdet

Sagt i tale i præstefællesskabet for Bibel og bekendelse i Norge
Kampen mod vildfarelse og frafald:
- Ja, i disse tider er det vigtigt, at vi styrer skuden på Bibelens og bekendelsens grund,

Sagt i tale ved begravelseskaffe
-Og så håber jeg, at tidens tand, der læger alle sår, må lade græsset gro på afdødes minde-

Uheldig mødeleder
Mødelederen tog ordet og sagde: - Vil sognepræsten tale nu, eller skal vi lade folk hygge sig lidt endnu?

Vær rede
Fra en prædiken:
- Vi må være rede til at dø for vores sag, om det så skal koste os livet
 


 
Vittigheder om...
Ægteskabet
Århusianere
Blondiner
Børn
Det danske sprog
Det ufrivillige
Døden
Dyr
Energi/hvile
Forbudte vittigheder
Gruk
Himmel/helvede
Jøder
Kristne
Læger/advokater
Lune Jyder
Molboer
Muslimer
Paradis
Politiet
Politik
Præster
Skoler
Storm P: Fluen
Sproget
Vendelboer
Visdom