Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Skikke
     - og traditioner
Traditioner på øer

Hellig 3-kongersløb
Agersø og Omø
Kristpose, konfirmationer og folkedragter på Fanø
Lyøs mand- og kvindeside Majtræet på Avernakø
  Begravelser på Mandø

Hellig 3-kongerløb på Agersø og Omø

Af Rolf Slot-Henriksen

Hellig 3-kongersløb på Agersø og Omø.
På de to øer Agersø og Omø, som ligger i Storebælt fejrer man Hellig 3-Konger helt anderledes end i resten af landet. På Agersø klæder både børn og voksen sig ud Hellig 3-Kongers aften. Udklædningen er total, således at man bliver helt uigenkendelig. Herefter går man fra dør til dør og forlader stedet igen, ligesom De Hellige 3-Konger. Men man er ikke udklædt som konger eller vise mænd.

Overalt, hvor de udklædte kommer frem, bydes de indenfor og bydes på kaffe og kager.
Værtsfolkene prøver nu på alle måder, at få gæsterne til at sige noget for at afsløre, hvem de er. Men er de udklædte gæster rutinerede, lykkes det dem at gå fra hus til hus uden at sige et ord. Uden et ord kommer man ind i stuen, går omkring og går lige så ordløs ud igen. Hvis det lykkes værtsfolkene at gætte de besøgenes identitet, skal disse smide masken.
Sognepræsten på Agersø og Omø fortæller, at hvis der kommer tilflyttere til øen, kan de være sikre på særligt mange besøg Hellig 3-Kongers aften. Det første år han var præst på Agersø, fik familien ca. 70 Hellig-3-Kongersløbere som gæster den aften. Hvis en familie af en eller anden grund ikke ønsker besøg af Hellig 3-Kongers løberne, slukker man alle lys i huset den aften. Så får man ingen besøg. Det kan være pga. af dødsfald eller lignende, hvor man ikke føler sig oplagt.

Medens næsten alle voksen og børn deltager i løbet på Agersø enten som løbere eller som værtsfolk, er det hovedsageligt børn, som deltager i løbet på Omø, oplyser sognepræsten. Rester af Hellig-3 Kongersløbet kendes også fra andre danske sogne, især på Ærø.

Lyøs mande- og kvindeside
Af Rolf Slot-Henriksen

Gammel skik på Lyø
Hvorfor er kvinden til højre for manden?
Ved siden af Avernakø ligger Lyø med sine hyggelige bondegårde og stråtage og sin lille kirke. Når man er i kirke her, så sætter man sig ikke bare, hvor man vil, for kvinderne sidder her i Nordsiden (venstre side), medens mændene sætter sig i sydsiden (højre side). Denne skik kender vi også fra Færøerne. Ser man godt efter, kan man se, at vore gamle middelalderkirker alle har haft to døre. Norddøren gik kvinderne ind af, medens mændene gik ind af syddøren. I dag er Norddøren altid muret til og alle går ind af samme dør. Det gælder også for beboerne på Lyø.

Men ved alle bryllupper i hele landet er det stadig sådan, at manden sidder i sydsiden og bruden i nordsiden før bryllupsritualet. Kvinden går også ind og ud i nordsiden. Det betyder at kvinden før hun er gift går ved andens venstre side, efter vielsen går hun ved brudgommens højre side. På bryllupsbilleder kan du se, at kvinden står til højre.

Kristpose, konfirmationer og folkedragter på Fanø
Af Rolf Slot-Henriksen

Konfirmander i fanødragter

Samtale med sognepræst Jørgen Martinsen i Nordby
Det er en stor oplevelse at blive konfirmeret i en nationaldragt.
I Nordby og Sønderho sogne på Fanø kan man opleve konfirmander i nationaldragt. Nationaldragten er egnsbetinget, dvs. forskellig fra landsdel til landsdel. Almindeligvis havde man en festdragt, som blev båret på søndage, helligdage og ved festlige lejligheder især dåb, konfirmation, bryllup og egnsbetingede festdage.

I Nordby er konfirmandholdene i gennemsnit på 15-16 børn. Pigerne kan låne 4 af de særlige konfirmationsdragter og på et hold er der kun fra 1-4 piger, der bærer dragten.
Det særlige ved Fanødragten er, at man udover hverdags- og festdragten også har en altergangsdragt, til brug for gudstjenestebesøg når man modtog nadveren, en konfirmationsdragt som minder om altergangsdragten, en ormeopgraverdragt, samt en Kristpose, som børn bæres i ved dåben.

Altergangsdragten
Tidligere blev man begravet i altergangsdragten. Derfor er der i dag kun få altergangsdragter tilbage, men der er i dag mange kvinder på Fanø som får syet sig en festdragt. Denne bruges i Nordby især på Fanikerdagen. I Sønderho bæres den på dagen for ”Fonden Gammel Sønderho”.

Kristposen
Jørgen Martinsen, som er sognepræst i Nordby fortæller, at Kristposen kun er blevet anvendt 2 gange i de 14 år, han har været ansat, til gengæld er der ca. hvert andet år et brudepar, der anvender nationaldragt.

Folkedragten
Sognepræsten oplyser, at en ret stor del af den kvindelige befolkning i Nordby ejer en dragt og at dragterne løbende fornyes og suppleres af de nye generationer. Også ved andre fester end fannikerdagen anvendes dragten sporadisk.
Dragtsamlingen på Fanø spiller en vigtig rolle og er formidlingen af, at folkedragten kan forblive et levende element blandt Fanøs folkelige traditioner.

Nationaldragten fik i det 19. århundrede en kolossal opblomstring mange steder i landet, ikke mindst i Sønderjylland. Er du interesseret i, at den smukke skik skal fornys, kan du kontakte din lokale folkedanserforening, som findes i de fleste byer eller stedet for den lokale dragtsamling.

Majtræet på Avernakø

Af Rolf Slot-Henriksen

Det danske "Majtræ" på Avernakø
Samtale med sognepræst Sisse Simone og journalist Ebbe Bork, Avernakø:
Hvis du tager færgen fra Fåborg kan du komme ud i det Sydfynske Øhav og besøge øerne Lyø, Drejø og Avernakø. Avernakø, som har sin egen kirke og egne præst, men der bor kun … mennesker på øen. Til gengæld findes der nogle traditioner, som øens landmænd holder i hævd med stor glæde og ansvarsfølelse. Hvert år til pinse rejses i begge øens landsbyer Munke og Avernak By en stage. I Avernak By kaldes den ”majtræ”. Man rejser den Pinselørdag. Man kender skikken fra Sverige, og den stammer helt fra oldtiden, men her er det en majstang. Majstangen er en stang, som varsler foråret og har en krans, der er bundet af det nys udsprungne løv, som træet pyntes med.

Oprindeligt har majstangen nok været et led i en hedensk fest. På Avernakø er majtræet blev forvandlet til et kristent symbol. Træ kaldes den, fordi den går helt ned i jorden. Når stagen rejses, hejser man det kristne korsflag, således at stangen, udover sine 2 kranse, samtidig er flagstang. Når Dannebrog ikke er hejst, kan man stadig se, hvorfra vinden kommer, for aller øverst er der endnu et Dannebrog af metal, der ligesom en vejrhane kan give landsbyens befolkning orientering om vindretningen. Dette gælder dog kun træet i Avernak By.

De to træer har hver sit særlige laug. Lederen af lauget kalder lavets medlemmer sammen.
Sognepræst Sisse Simone fortæller, at det hele begynder med at ”træet” gøres klart om morgenen, Det tjæres sort, men graves ikke ned. Piger og kvinder pynter træet. Om aftenen rejses det ved 19-20 tiden. Det forankres ikke som en almindelig flagstang ved en pæl, men graves ned og omgives af en stor stak kampesten, der sørger for, at stangen ikke vælter selv under den værste storm. De unge mænd samles omkring træet og rejser det op med hjælp af tove. Herefter hejses Dannebrog og fra højskolesangbogen synges sangen: ”Der er ingenting som maner”. Til sidst blæses i et kohorn. Ebbe Bork, som har boet i mange år på øen, oplyser, at det er Oldermandslauget, som står for rejsningen af træet. Som oldermand vælges på skift en af de syv gårdmænd i Avernak By. Man skiftes efter urets omdrejning. Oldermanden har kohornet liggende. Træet er 18 meter højt. I Avernak By har hver gård stolper og reb liggende, som bruges ved hejsningen af det meget tunge træ.

Også i landsbyen Munke står et laug for rejsningen. Munke har ikke et "træ", men en majstang, dvs., at det kun er i Avernak By det er gravet ned. Majstangen i Munke har ingen vejrhane.

Begravelseskikke på Mandø

Af Rolf Slot-Henriksen

Kisten på loftet
Samtale med sognepræst Uffe Vestergaard Pedersen på Mandø
I gamle dage havde gårdmænd deres kiste stående på loftet. Når nogen døde, kunne man ikke altid skaffe en kiste så hurtigt. Den skik har man stadig på Manø. På kirkens loft står altid en kiste klar, for det kunne jo være, at ebbevejen er oversvømmet i længer tid end normalt, så er det ikke muligt at skaffe noget ud til øen. Her har de også en anden skik: En bydemand.

Bydemanden
Uffe Vestergaard Pedersen, som er sognepræst på Mandø og i Vester Vedsted fortæller, at ved dødsfald på Mandø går et medlem af den afdødes familie fra dør til dør til naboer og venner og beder folk komme til begravelsen. Derfor kaldes han også bedemand eller bydemand. Andre steder sætter man en annonce i avisen. Herefter henter familien selv kisten på kirkeloftet og lægger den døde i. Graven graves ved hjælp af familie og naboer i fællesskab, hvorfor man får et usædvanligt bredt hul. Også begravelsen er anderledes end ellers. Efter talen i kirken går familien ud og sætter kisten i jorden. Pastor Uffe Vestergård Pedersen foretager jordpåkastelsen og velsignelsen, hvorefter familien forstætter med at synge 2-3 salmer i kirken, indtil naboer har dækket og pyntet graven. Derefter går man atter ud til graven og slutter med at synge salmen: "Krist stod op af døde".

 


 
Flagdage
Navneskik
Omgangsform
Mad og bord
Børnelege
Spil for voksne
Traditioner på
øerne
Sange/remser

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

 

til top ^