Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside


Mærkedage
August

Høstmåned
Lyse Nætter slut

Høstmåned

– høstmåned er et gammelt dansk navn for august.

August måned har sit nuværende navn efter den romerske kejser Augustus (63 f.Kr.–14 e.Kr.), men hed engang høstmåned.
I tidligere tid fandtes den skik, at når en fremmed kom ud i høstmarken, stillede høstfolkene sig på række og hængte deres hovedbeklædning på leens håndgreb (knager). Forkarlen slog tre slag med strygespånen på lebladet, hvorefter alle hvæssede deres le. Dette var tegn til, at den fremmede måtte give en flaske brændevin til høstfolkene.
Det sidste neg, der blev høstet, hed i Jylland "gammelmanden" og på øerne "høstkællingen". Ingen regler uden undtagelse, for på Djursland talte de også om høstkællinger. Ja, flere andre betegnelser findes i dialekterne.
I Jylland blev neget da også stedvis udklædt som en gammel mand og anbragt på det sidste kornlæs, der blev kørt hjem.
Høstkællingen var et neg formet som en kvinde, der fik tøj på og blev pyntet med blomster.
Mangfoldige folkelige fortællinger knytter sig til disse høsttraditioner og kan findes ved søgning på nettet.

Lyse Nætter slut

– falder omtrent på 8. august.

Den 8. august slutter de lyse nætters tid, og den begynder igen den 5. maj næste år. Denne korte forklaring holder dog ikke helt astronomisk set.
Lyse nætter er nætter, hvor Solen ved midnat ikke kommer så dybt som 18° under horisonten, dvs. at det er (astronomisk) tusmørke hele natten. Tidspunktet for de lyse nætters begyndelse og ophør på et bestemt sted kan beregnes af ligningen 90°–φ–δ = 18°, hvor φ er stedets breddegrad, og δ er Solens deklination. I København (φ = 55°41'15") varer de lyse nætter fra 5. maj til 7. august; i Skagen (φ = 57°43'19") fra 28. april til 14. august. Mellem 48°33' N og 48°33' S kan der ikke indtræffe lyse nætter.
Når de lyse nætters tid vender tilbage, fejres majfest.

Erik Plovpenning har helgendag 10. august.
Erik Plovpenning (1216-1250) var dansk konge 1241-1250. Han blev myrdet og er fejret som martyr, men blev aldrig kanoniseret som helgen. Han har derfor kun status som lokal helgen. Han var franciskaner og korstogsfarer.

Karl den Gode har helgendag 17. august (nogle kilder siger 2. marts).
Født i Odense i 1084. Død i Brügge i 1127.
Søn af kong Knud den Hellige og hans flamskfødte dronning Edel. Han kom til Flandern efter faderens død og blev greve af Flandern. Se katolsk kirkes omtale.

Brandfolkenes dag 21. august.
Brandfolkenes dag er indstiftet af Brandfolkenes Cancerforening som mindedag for de brandfolk, der døde under udøvelse af deres erhverv, men også de brandmænd, der døde af cancer som følgesygdom af deres tjeneste.

Den 24. var Rolf Slot-Henriksens fødselsdag.
24. august 1951 blev Grundlovsforeningen Dansk Kulturs grundlægger, pastor Rolf Christian Slot-Henriksen født i Hamborg.
Han døde 3. maj 2012 under et ferieophold i Barcelona i Spanien.
Se: link


Prins Nikolais fødselsdag 28. august
Hans Højhed Prins Nikolaj er født 28. august 1999 som ældste barn af prins Joachim og grevinde Alexandra, og han er sin farmor Dronning Margrethes ældste barnebarn.


Den 30. august 1946 blev HKH dronning Anne-Marie af Grækenland født.
Hun blev født som tredje og yngste barn af kong Frederik IX og dronning Ingrid. Hun blev 18. september 1964 gift med kong Konstantin 2. af Grækenland. Siden giftermålet er hendes fødselsdag ikke flagdag, i modsætning til søsteren Benediktes. 
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December


Le


Høstarbejdere
  (Lemvig Museum)


Rolf Slot-Henriksen
24.08.1951–03.05.2012