Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside


Mærkedage
Oktober

Høstfest, Høstgudstjeneste
1. eller 2. søndag i oktober eller sidste søndag i september har vi i Danmark den tradition, at der i alle landets kirker holdes en takkefest for høsten.
Oprindelig holdtes en stor fest på alle gårde i anledningen af fuldført høst. Gårdfesterne er dog skrumpet eller helt forsvundet mange steder som et resultat af, at gårdene i dag sjældent har ansat folk og hverken har karle eller piger.

Til gengæld er høstgudstjenesterne lige så udbredt og almindelige i Danmark i dag som for 100 eller 200 år siden. Den dag pyntes kirken med neg og efterårsblomster. I mange kirker er der festlige børneprocessioner, hvor børn bærer frugter, grøntsager, blomster og andet ind i kirken. Årets afgrøder lægges på alteret, på et bord, på kirkens trappe eller i kirkens midtergang.

Høstoffer
En anden tradition den dag er offergang. Man lægger mange steder et bidrag af årets overskud i en kurv på alteret til fordel for de fattige, nødlidende eller til andre gode formål.

Høstgudstjenester i byerne
I mange sogne findes i dag ikke en eneste gård. Derfor er høstgudstjenesten blevet en slags årlig takkegudstjeneste til Gud for livet, løn og daglig mad. Børnene bærer da sammen med frugt og grønt, mange forskellige ting ind fra den lokale købmand, alt lige fra rugbrød, flasker med saft, sennep, pålægschokolade, syltetøj, remoulade, pølser og havregryn.

Sange og salmer
Salmebogen og højskolesangbogen:
- Nu falmer skoven trindt om land. (N.F.S. Grundtvig 1844).
- Vi pløjed' og vi såede. (M. Claudius 1782)
- Du gav mig o Herre en lod af din jord. (C.R. Sundell). Denne salme bragte dronning Ingrid med til Danmark fra Sverige ved sit giftermål med kong Frederik 9.

Højskolesangbogen
- Nu er det længe siden (Jeppe Aakjær, Rugens sange 1906, melodi af Oluf Ring fra 1940).
- Marken er mejet, som er en folkemelodi med tekst af Adolph Recke fra hans hefte "Viser" fra 1868.
- Sig nærmer tiden da jeg må væk.. Steen Steensen Blicher i Randers Avis 1837 med indbydelse til subskription på "Trækfuglene" 1938. Denne samlings indledningsdigt Melodi Oluf Ring 1922.
- Nu falmer skoven trindt om land. (N.F.S. Grundtvig 1844).
- Vi pløjed' og vi såede. (M. Claudius 1782)
- Du gav mig o Herre en lod af din jord. (C.R. Sundell). Denne salme bragte dronning Ingrid med til Danmark fra Sverige ved sit giftermål med kong Frederik.

International vegetardag
1. oktober
World Vegetarian Day blev indført af North American Vegetarian Society i 1977 med det formål at skabe opmærksomhed om vegetarisk levevis.

Stormen på Frederiksstad 1850
4. oktober

Mindedag for det sidste større slag i Treårskrigen (1. slesvigske krig), hvor slesvig-holstenerne efter fem dages bombardement angreb byen Frederiksstad med en overtallig styrke. Den danske hær stod under kaptajn Hans Helgesens kommando. Han har lagt navn til den danske skole i byen.

Kronprins Christians fødselsdag 15. oktober
Hans Kongelige Højhed kronprins Christian er født 15. oktober 2005 som ældste søn af kong Frederik X og dronning Mary. Han er tronfølger og senere konge af Danmark.

Sankt Søren
23. oktober
Helgenen Sankt Sørens helgendag (mindedag) er 23. oktober; men hvem var han?
Søren skal efter legenden have været en munk fra Antvorskov, der under hjemrejse fra Det hellige Land udmattet af tørst segnede om på en bakke og faldt i søvn. Da han vågnede, var der ved hans side udsprunget en kilde. Den store valfartskirke i den nærliggende landsby Holmstrup (Holbæk amt), der ligesom kilden er viet til Skt. Søren, har bevaret et rigt udstyr, og en indskrift på en bjælke over korbuen siger, at "bekenderen Skt. Søren på dette sted ilede de dødelige til hjælp med guddommelige mirakler". Kildemarkeder holdtes her som i Ry, Jylland, på hans mindedag 23. oktober. Skt. Søren i Ry skildres derimod som en begavet bondedreng, der forlod ploven, blev præst og endte som biskop i Köln omkring år 400.

FN-dag
24. oktober
De Forenede Nationer, United Nations, blev grundlagt 24. oktober 1945. Årsdagen markeres for at udbrede kendskabet til organisationens eksistens.


Sankt Margrethe, Køge
Helgendag 25. oktober
Margrethe, der var af den sjællandske Hvide-slægt, blev myrdet af sin mand den 25. oktober 1176. Hendes jordiske rester findes ved Vor Frue Kirke i Roskilde, men valfartsstedet var et lille kapel i Højelse ved Køge. Hun er en lokal helgen.

Skt. Thøger
30. oktober

Fejringen af Skt. Thøger er en lokal fest for nordjyderne. Flere kirker i Nordjylland er opkaldt efter denne missionær fra Thüringen, som bragte kristendommen til Nordjylland. Hans rigtige navn er anføt som Theodgar. Han kom til Thy år 1050 efter at have missioneret i England og Norge. I Vestervig byggede han den første kirke, en trækirke, ved Nissum Bredning (Limfjorden). Hans symbol er derfor en kirke. Efter Thøgers død stod der et lys omkring graven på kirkegården og omkring kirken, hvorfor man hurtigt betragtede ham som hellig og flyttede hans grav ind i kirken.

Skt. Thøger blev aldrig anerkendt som helgen af den katolske kirke, kun lokalt. Vestervig fik siden et stort Augustinerkloster 1110, der blev tvangsnedlagt ved reformationen, og kongen overtog jord og bygninger. Klosteret blev siden revet ned, men tæt ved, hvor den første trækirke lå, står i dag Vestervig Kirke som et pragtfuldt romansk monument bygget af tilhugne kampesten fra de nordjyske marker og som Danmarks største landsbykirke.

 


 
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

 

 

 

til top ^