Dansk KulturGrundlovsforeningen Dansk Kultur, www.danskkultur.dk

 
Nyheder
Foreningen
Søg
Kultur
Medlem
Udgivelser
Skikke
Mærkedage
Humor
Kontakt
Links
Forside

 


Kultur

Dyr i dansk kultur

Dyrestatuer
Af turistfører G. Johnsen (Gertrud Galster)
Som turist i Danmark bemærker man, at vi har usædvanligt  mange statuer, og det kan vi ikke mindst takke brygger Carl Jakobsen fra Carlsberg-bryggeriet for. Han oprettede flere legater og fonde til fædrelandets forskønnelse, bl.a. Albertina-fondet og Ny Carlsberg-fondet. Førstnævnte er stiftet 1879 i beundring for Bertel (!Alberto”) Thorvaldsens værker og indkøber udelukkende fritstående skulpturer til København.
De mange billedhuggerværker i by og på land forestiller kun relativt få konger. Derimod er der et mylder af andre mindeværdige personer, sagnfigurer, mennesker i arbejde og hvile samt en utroligt mængde af dyr: heste, tyre, hjorte, bjørne, elefanter, ugler, gæs, skildpadder,…
Det fortæller en del om det folk, der bor her. Vi glæder os over de små ting: Dyrene og poesien i tilværelsen.

Hvem oprettede dyreværn?
Af turistfører Gertrud Johnsen
Dyreværn i Danmark, første sted i verden for dyrebeskyttelse
Ved Holmens Kirkegård i København står en mindestøtte for en præst, der hed Laurids Hansen Schmidt, og ved foden ligger trofasthedens symbol, en hund. Denne Schmidt lærte os Nordboere noget meget værdifuldt, som gjorde os til foregangsmænd på dette særlige felt: han lærte os at være gode mod dyrene. Vi sætter gerne kasser op til stærene og mejserne og glæder os over at se fuglene samle krummer op omkring havebordet, når vi nyder frokosten i det grønne. Ja, nogle mennesker kan endog få dem så tamme, at de spiser af hånden. Hvor dejligt er det ikke at se fuglene flokkes om foderbrættet om vinteren eller svinge sig i de ophængte spækstykker eller fedtkugler.
Ingen digter har vel som Kaalund bibragt os børn dyrevenlighed. Hvem husker ikke ”Den døende And” eller ”Hunden ved Stranden”, som vi fældede så mange tårer over som børn.

Menneskets bedste ven
Af Rolf Slot-Henriksen

I Danmark kalder vi hunden for menneskets bedst ven. Det skyldes, at hunden har en række egenskaber, som overgår menneskers. En hunds trofasthed overfor sin ejer eller familie er formidabel og overgår de største anstrengelser, mennesker kan foretage på dette område. En hund kan sky både ild og vand, førlighed og liv for at stå ved sin ejers side. Hunde har en lang række karakteregenskaber, som vi mennesker har svært ved at leve op til.
Selv om vort land ikke mere er et landbrugssamfund har næsten alle danske hjem et eller flere dyr i huset eller har haft det. De er der ikke kun som brugsdyr, men indgår i familien ofte på lige fod med familiens øvrige ”menneskelige” medlemmer. Det gælder ikke mindst hund og kat. De får den bedste mad, må sove de bedste steder og tages om muligt med i byen. Man sidder med dem ved siden eller på skødet. De sniger sig op i benenden af sengen, man taler med dem og diskutere med dem, man trøstes af dem og glæder sig med dem. Og i denne rolle kan indgå dyr som mus, marsvin, hest, ja de mest eksotiske dyr, man kan forestille sig.

Det ganske særlige forhold og nære forhold til vore dyr, får os ofte til at føle sorg, afsky og væmmelse, når vi oplever at dyr behandles dårligt. Ikke mindst mødet med de vanrøgtede og syge dyr under andre himmelstrøg virker oprørene på en dansker.
Danmark er et af verdens første lande, ja Europas første, som indførte en dyreværnslov (1916). Men de nære forhold til dyr afspejles også af gamle malerier, hvor man kan se de kongelige malet side om side med deres yndlingshunde og dyr, f. eks. den gamle danske hunderace Broholmeren, som på én gang var jagt- og familiehund. Især det familiemæssige er et emne, som går igen i omgangen med dyr i Norden. Vi har aldrig set på dyr som mindreværdige, usle, beskidte, urene eller dumme. Derfor indrømmer vi også, at grisen er det dyr, som kommer mennesket nærmest, ja at klogskab ikke er forbeholdt mennesker, men også dyr som gris, hund og hval.

Det er vigtigt, at et barn ikke opdrages til at føle angst eller afsky over for et dyr eller får at vide, at hunde er lavtstående eller kultisk urene. Et sundt og et godt forhold til de dyr, vi lever med, er naturligt for et sundt menneskeliv i pagt med de omgivelser og skabninger, som Gud har skabt.
 


 
Grundloven
Ytringsfrihed
Dåb, bryllup, begravelse
Dansk sprog
Højtider og mærkedage
Kirke/bygninger
Sang og musik
Dyrene
Nationalsymbol
Havekultur
I korte træk

 

 

 

 

 

Danmarks nationalfugl: Svanen

 

 

 

 

 

 

til top ^

 

 

 

til top ^